Skip to main content

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès presenteert het Belgische mensenrechtenbeleid tijdens 3e Universeel Periodiek Onderzoek

2 dagen 16 hours ago
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.
266

België stuurt noodhulp naar India in de strijd tegen COVID-19 via B-FAST

1 week 2 dagen ago
België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.
258

België stuurt via B-FAST noodhulp naar Guinee tegen COVID-19

2 weeks 6 dagen ago
Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen. België wil zijn solidariteit betuigen met de Guinese bevolking, die het zwaar te verduren heeft.
258

België wordt voorzitter van de expertengroep over de normatieve omkadering van Killer Robots

3 weeks 1 dag ago
Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”. Deze groep van deskundigen, die bijeenkomt in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk met betrekking tot het naleven van het internationaal humanitair recht.
258

OESO prijst toename Belgische ontwikkelingshulp in 2020

3 weeks 3 dagen ago
Vandaag maakt het Ontwikkelingscomité (Development Assistance Committee) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de cijfers bekend m.b.t. de officiële ontwikkelingshulp (Official Development Assistance) voor het voorbije jaar. In dit Ontwikkelingscomité zetelen de belangrijkste donoren voor internationale samenwerking.
258

Sophie Wilmès spreekt met Gabrielius Landsbergis, minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen

1 month ago
Vandaag had vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud met de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis. De twee ministers bespraken de bilaterale en regionale samenwerking, onder meer tussen de Benelux en de Baltische staten, waarvan zij elk het voorzitterschap bekleden. Tot slot bespraken de twee ministers verscheidene internationale kwesties die op de Europese agenda staan, met name Wit-Rusland, China en de aanpak van de COVID-19-pandemie.
258

Sophie Wilmès zit ministeriële vergadering van Internationale Coalitie tegen Daesh voor

1 month 1 week ago
Vandaag zat vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een virtuele ministeriële vergadering voor van de Internationale Coalitie om Daesh te verslaan. Deze bijeenkomst, in beperkt formaat, brengt de 32 Staten en internationale organisaties bijeen die het meest betrokken zijn bij deze strijd.
258

België kondigt 18 miljoen euro humanitaire steun aan voor Syrië

1 month 1 week ago
In het kader van de vijfde conferentie van Brussel over Syrië ('Supporting the future of Syria and the region'), kondigden vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir vandaag 18 miljoen bijkomende humanitaire steun aan voor de Syrische bevolking. Ze benadrukken dat een permanente oplossing voor het conflict alleen mogelijk is als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en opnieuw de draad van geloofwaardige diplomatieke onderhandelingen opnemen.
258

Sophie Wilmès onderstreept het engagement van België in de strijd tegen racisme

1 month 2 weeks ago
Op de Internationale Dag voor de uitbanning van raciale discriminatie op 21 maart herinnert de actualiteit er ons aan waakzaam te blijven voor uitlatingen en daden die onaanvaardbaar blijven en die helaas alle samenlevingen treffen. De strijd tegen racisme maakt deel uit van onze waarden als centrale pijler van onze democratie, maar is eveneens een wettelijke plicht voor België omdat ons land in 1975 het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ratificeerde en omdat het een juridische kader uitbouwde tegen racisme. In 2020 werd, op initiatief van voormalig Eerste Minister Sophie Wilmès, een Interministeriële Conferentie op de been gebracht met als opdracht een betere coördinatie verzorgen van acties van de verschillende autoriteiten in het kader van de strijd tegen racisme en antisemitisme. Momenteel wordt gewerkt aan een Interfederaal Actieplan. We moeten onze inspanningen in België verder zetten.
258

Sophie Wilmès benadrukt Belgische leidersrol in de strijd tegen vervalste medische producten

1 month 3 weeks ago
Het 14e Congres van de Verenigde Naties over misdaadpreventie en strafrecht werd van 7 tot 11maart in Kyoto (Japan) gehouden, gedeeltelijk virtueel. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft deelgenomen aan een door het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) georganiseerd evenement over de kwestie van vervalste medische producten. Dit is een kwestie waaraan België bijzonder belang hecht.
258

Ministers Wilmès en Kitir herbevestigen Belgisch engagement voor de gendergelijkheid en mensenrechten van vrouwen en meisjes

1 month 4 weeks ago
8 maart is Internationale Vrouwendag. Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir benadrukken dat de bevordering en bescherming van vrouwenrechten een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking is en blijft.
268

Minister Kitir wil meer aandacht voor de crisis in Jemen

2 months ago
Maandag 1 maart vond een donorconferentie plaats over Jemen, georganiseerd door de VN in samenwerking met Zweden en Zwitserland. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir engageert zich om een bedrag van 5 miljoen euro vrij te maken voor steun aan het Yemen Humanitarian Fund. “Het is belangrijk dat we aandacht blijven hebben voor de noden van de gewone Jemeniet die zwaar lijdt onder deze humanitaire crisis die nu al meer dan zes jaar duurt”, zegt Kitir. “Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen.”
258

Sophie Wilmès roept op tot verdere inspanningen voor nucleaire ontwapening

2 months 1 week ago
Op maandag 22 februari heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Ontwapeningsconferentie in Genève toegesproken tijdens het High Level segment. De Ontwapeningsconferentie, waarvan België permanent lid is, werd in 1979 ingesteld. Tot dusver is het het enige multilaterale instrument dat gewijd is aan onderhandelingen over ontwapeningsakkoorden. Ontwapening en non-proliferatie zijn cruciale thema's voor de internationale vrede en veiligheid en vormen dan ook een prioriteit voor het buitenlands beleid van België.
258

Sophie Wilmès stelt Belgische prioriteiten voor aan de Mensenrechtenraad

2 months 1 week ago
Vandaag, 22 februari, is in Genève de 46ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad begonnen die zal lopen tot en met 23 maart. Ter gelegenheid van die zitting heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès het ministeriële gedeelte van de zitting toegesproken, de prioriteiten van de Belgische regering voorgesteld en enkele beschouwingen gegeven over de huidige uitdagingen op het gebied van de mensenrechten.
258
Checked
54 minutes 57 seconds ago
Aboneer op Belgische ontwikkelingssamenwerking feed