Skip to main content

Kuurne wil een warme en duurzame gemeente zijn voor alle inwoners en tegelijk meewerken aan een eerlijke, solidaire en leefbare wereld voor iedereen. Tijdens de week van de duurzame gemeente 2022 werden enkele Kuurnse helden in de spotlights gezet. Mensen en verenigingen die zich inzetten om armoede uit te roeien, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting en die er voor zorgen dat de meest kwetsbare groepen kansen krijgen, verdienen deze extra aandacht. Op deze manier kunnen we een lokaal gezicht geven aan de 17 mondiale doelstellingen en willen we anderen inspireren om er ook mee aan de slag te gaan.

Lees meer.

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar