Skip to main content

Delen doet goed

Broederlijk Delen spande op dinsdag 16 februari 202&in verschillende steden in Vlaanderen en Brussel plaatsen af met de boodschap ‘voorbehouden voor de happy few’. Daarmee wil ze de aandacht vestigen op het feit dat er teveel rijkdom, welvaart en mogelijkheden geconcentreerd zijn bij een kleine groep, de happy few.

 Die ongelijkheid heeft als gevolg dat de grote meerderheid van de mensen wereldwijd niet genoeg heeft. Zo lijden 690 miljoen mensen honger, zijn 2 miljard mensen ondervoed, moet bijna 50% van de wereldbevolking rondkomen met minder dan 4,5 euro per dag, kunnen 258 miljoen kinderen niet naar school en hebben de 22 rijkste mannen ter wereld samen meer dan alle vrouwen in Afrika.

 Nochtans biedt de planeet, als we ze fair en duurzaam beheren en verdelen, alles om iedereen goed te laten leven. Broederlijk Delen roept daarom op om te delen én herverdelen om het sociale en ecologische onevenwicht herstellen. Delen leidt niet tot verarming is, maar creëert net tijd en ruimte voor wat echt telt.

 Er is draagvlak voor verandering. De geesten zijn gerijpt om niet meer terug te gaan naar het ‘normaal’ van voor corona. Om te veranderen naar een beter normaal waarin de planeet en de welvaart niet meer voorbehouden zijn voor de happy few, maar eerlijk gedeeld worden met iedereen. 

"Door te leven met genoeg en te delen en herverdelen kunnen we het sociale en ecologische onevenwicht herstellen. We geloven dat delen geen verarming is, maar net tijd en ruimte creëert voor wat echt telt. En er is draagvlak voor verandering. De geesten zijn gerijpt om niet meer terug te gaan naar het ‘normaal’ van voor corona. Om te veranderen naar een beter normaal waarin de planeet en de welvaart niet meer voorbehouden zijn voor de happy few, maar eerlijk gedeeld worden met iedereen." Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen

Bron: Broederlijk Delen

Blog tags