Overslaan en naar de inhoud gaan

De Mondiale Raad Kuurne is een lokale mondiale adviesraad die instaat voor een duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid waarbij de internationale rechtvaardigheid en solidariteit prioritair staan en die zowel gedragen als uitgedragen wordt door de Kuurnse bevolking, het middenveld en het gemeentebestuur.

De Mondiale Raad Kuurne werd opgericht met het doel blijvend aandacht te vragen voor de duurzame ontwikkeling en de internationale solidariteit. Vandaar dat het lokaal mondiaal beleid een volwaardig geïntegreerd deel uitmaakt van de gemeentelijke politiek. Dit vereist een interdisciplinaire, een sector- en grensoverschrijdende benadering.

In die zin is deze werkwijze intens verbonden met het individueel gedrag van het mondiaal burgerschap en vervlochten met de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties (SDGs).

In het memorandum dat wij opstelden voor de lokale verkiezingen van 2018, vroegen wij de gemeente Kuurne om deze doelstellingen op te nemen in haar lange termijnplan. In haar jaarlijkse begroting moet het gemeentebestuur de nodige financiële, materiële en personele middelen voorzien om deze objectieven te realiseren. Gezien het huidig tijdsgebeuren en de zich voordoende evolutie heeft de Mondiale Raad Kuurne de verantwoordelijkheid te zorgen voor:

  • de verdediging van de fundamentele mensenrechten, die in een groot aantal landen aangevochten worden, ook in Europa;
  • de bescherming van de democratische rechtsstaat die door autocraten en populisten in vraag wordt gesteld;
  • het bestrijden van enge nationalisten die de internationale solidariteit onderuit halen;
  • het bevorderen van de dekolonisatie zowel in Noord en Zuid die de basis moet leggen voor de gelijkheid tussen de volkeren;
  • fundamentele aandacht besteden en strijden tegen de klimaatverandering gebaseerd op een socio-ecologisch evenwicht;
  • het uitwerken van een vredesbeleid waarin de bestrijding van kernwapens centraal staat nu de nucleaire bewapening technologisch autonoom en bedreigend wordt in de grote conflictzones;
  • Het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en multiculturele samenleving;
  • Een bijdrage aan een objectieve beeldvorming over mondiale verhoudingen in onze geglobaliseerde wereld.
  • In het totaal gevoerde gemeentelijk beleid meer oog hebben voor de structurele aspecten van de mondiale thema’s verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDGs), zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede en eerlijke handel.

Lees meer in onze statuten.