Overslaan en naar de inhoud gaan

hangt jouw vredesvlag reeds uit?Nucleaire wapens vormen vandaag één van de grootste bedreigingen voor mens en aarde. Er staan wereldwijd nog altijd ongeveer 12.500 kernwapens opgesteld. Alle kernwapenstaten zijn bovendien bezig met de modernisering en/of uitbreiding van hun nucleaire arsenalen. 

Dit jaar vestigt Vrede vzw de aandacht op de 60ste verjaardag van de aanwezigheid van kernbommen in België. De toenmalige regering van België sloot daartoe heimelijk een akkoord met de Verenigde Staten en leidde het parlement op slinkse wijze om de tuin. Sindsdien heerst een volledig gebrek aan transparantie hierover. Momenteel zouden er 15 à 20 kernbommen ontplooid liggen op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (Limburg). 

In januari 2021 trad het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) in werking, waardoor kernwapens illegaal werden onder het internationaal recht. Het TPNW biedt een internationaal mechanisme om deze massavernietigingswapens voor goed af te schaffen.

Laat ons ook in België van de afschaffing van deze massavernietigingswapens een politieke prioriteit maken. Een mondiale kernontwapening is mogelijk als meer landen het VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens ondertekenen. 

 

Lees meer.