Skip to main content

Planning voor 2024

Voor 2024 zetten wij weer in op het MOOOV filmfestival in samenwerking met het Dienstencentrum, de ouderenraad, de jeugdraad en Spinters/Can’art vzw.  Ik had het daarnet over Teun Toebes.  Op 19 april wordt Human Forever vertoond in het Dienstencentrum.  In die documentaire gaat men op zoek naar inspirerende voorbeelden van dementiezorg.  We lanceren binnenkort een literaire wedstrijd voor de jeugd. Dit als voorbereiding van de internationale dag van de vrede.

Nieuwjaarsreceptie van de Mondiale Raad Kuurne

Op zaterdag 3 februari 2024 hield de Mondiale Raad Kuurne zijn nieuwjaarsreceptie.  Schepen Els Verhagen stipte in haar welkomstwoord het belang van de mondiale raad aan, bedankte iedereen voor de inzet en gaf ook een opdracht mee.  De mondiale raad moet zorg dragen dat mondiale vraagstukken en uitdagingen vertaald worden naar de lokale context en in een begrijpelijke taal.

Deadlines voor subsidieaanvragen bij de provincie

Zet je met jouw vereniging een initiatief op in de eigen regio rond de thema’s klimaat, vrede, sociaal (on)recht, de SDG’s,… en een financieel duwtje zou welkom zijn.

Of heeft jullie Zuidpartner mooie plannen maar een lege spaarpot?

Ook hier kan het Wereldhuis West-Vlaanderen misschien wel een duwtje in de rug geven.

De deadlines voor hun reglementen ‘Initiatieven met het Zuiden’ en ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ komen er opnieuw aan en wel op respectievelijk 14/03/24 en 31/03/24.

Denk jij ook mee over de toekomst van Kuurne?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 maakt Kuurne werk van een nieuw toekomstplan voor onze gemeente. Bij de opmaak van dat plan willen het bestuur rekening houden met wat de inwoners van Kuurne écht belangrijk vinden.

Om jouw mening te kennen, organiseert het bestuur van 15 januari tot 15 februari een burgerbevraging. Laat jouw stem horen door de bevraging digitaal in te vullen via www.kuurne.be/burgerbevraging.  

Resultaat Schrijfmarathon 2023 in Kuurne

Tijdens de maand december kon je in de 3 Wijzen, de Bib en Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard brieven schrijven in het kader van de Amnesty International Schrijfmarathon.

Er werden 80 brieven geschreven naar authoriteiten over het lot van 11 personen en ook 36 kaarten naar die personen zelf.  Dit is iets beter dan de aantallen in 2022.  Bedankt aan ieder die op een of andere manier zijn steentje bijdroeg.

Subscribe to Drupal blog posts
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar