Skip to main content

Hoeveel oorlogsmisdagen nog voor Europa oproept tot een staakt-het-vuren in Gaza?

In deze opinie schrijft Els Hertogen, directeur van 11.11.11, over de escalatie van geweld in Gaza en de verantwoordelijkheid van Europese politici ten aanzien van het conflict tussen Israël en Hamas. Schendingen van het internationaal recht zijn schering en inslag en er moet nu onmiddellijk werk gemaakt worden van een humanitair staakt-het-vuren. De Europese reactie op dit bloedbad is bovendien nefast voor de geloofwaardigheid van Europa op het wereldtoneel. Deze opinie verscheen op 26 oktober in De Standaard.
Subscribe to Drupal blog posts
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar